Việc không cho các sinh viên này đánh bài gian lận

Roi mây có thể làm họ đau đớn, nhưng không thể làm họ gãy xương. Hơn nữa, việc không cho các sinh viên này đánh bài gian lận có thể làm cho họ bẽ mặt. Những đề xuất và việc làm của tôi rất có hiệu quả và kể từ đó, cảnh sát đã sử dụng roi mây chứ không sử dụng dùi cui khi đối phó với các sinh viên và với các cuộc biểu tình khác.

anh-lan-29-666

Các cuộc đánh bài game online đã chấm dứt ngay sau khi Hùng Hà đến đồn cảnh sát đòi thả các sinh viên bị bắt. Thay vào đó, chính anh ta đã bị bắt và bị giam giữ theo Luật An ninh nội địa. Các sinh viên vẫn tiếp tục gây bạo động và Thủ tướng Tiến Hà rất lo lắng. Tôi khẳng định với Thủ tướng rằng, tôi có thể giải quyết được tình trạng này. Ngoài nhiều biện pháp khác, tôi đã quyết định sửa đổi Luật Đại học và Cao đẳng năm 1971, một biện pháp có đóng góp to lớn trong việc khôi phục lại trật tự trong các trường đại học, cao đẳng.

Việc không cho các sinh viên này đánh bài gian lận

Sinh viên, viện sĩ và các trí thức công khai đánh bài game đánh bài và  lên án tôi vì quyết định sửa đổi trên của tôi. Họ cho rằng, điều đó là thiếu dân chủ và tàn bạo. Họ nói rằng các bộ luật hiện hành làm nản lòng người dân, đặc biệt là giới sinh viên trí thức và kiềm chế tự do ngôn luận. Họ tuyên bố rằng, Luật sửa đổi sẽ khiến những công dân Mạn Hoa trẻ tuổi trở nên kém sáng tạo hơn và không thể trở thành các nhà lãnh đạo tốt.

anh-lan-29-667

Tôi thực sự không nghĩ như vậy. Đối với tôi, nền giáo dục quan trọng đến nỗi không có gì được phép làm cản trở giáo dục. Một nhà lãnh đạo đã từng tham gia các cuộc biểu tình không thể có khả năng điều hành một cơ cấu chính phủ phức tạp, nơi đòi hỏi những kỹ năng quản lý và ngoại giao. Nhiều nhà lãnh đạo các cuộc đánh bài game dân gian đã không thể bình ổn và phát triển đất nước của họ. Cuối cùng, họ phải sử dụng đến các biện pháp vũ lực và thể hiện sự kiên quyết đối với bất kỳ thành phần chống đối nào, những điều mà họ đã từng đấu tranh chống lại.

Quan điểm của tôi không thay đổi. Những sinh viên tự cho phép mình tự do quá trớn trong các cuộc biểu tình và các hoạt động chính trị bạo lực sẽ không thể dành đủ thời gian cho việc học tập. Mạn Hoa vẫn là một nước đang phát triển và chúng tôi cần những người đánh bài hàn quốc , có trình độ học vấn để đưa đất nước phát triển và đứng vững.

Leave a Reply