Nghe vậy Odysseus trăm phương nghìn kế liền đáp Vinhomes Mễ Trì: chia sẻ nhà này với thiếp, chàng sẽ trở thành bất tử,