Phương pháp giúp sống qua mùa hè và mùa đông: Sông an binh qua mùa hè, mùa đông : Ngay cả người