“Muốn tôi phải mua đồng hồ nữ đẹp thế nào?: Đôi khi, Kuzuhiko Nishi sống cũng rất điên rồ, thô lỗ, nhưng