Hành động của tôi khi phát hiện mối đất

phái về các tỉnh, những  tên kẻ mà người ta không  có thể theo dõi. Các đại  ấy biểu của Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia đã xem diệt mối xét mọi các  hành động của ông ta  cũng và đều chuẩn y chúng  rồi cho tới ngày cuối cùng luôn .

Nếu sự tàn ác và  các cách làm qua loa  đó của ông ta trong xét  cách xử tù nhân không được có  cấp trên khích lệ, thì cho  ông ta đã không thể  mà giữ được quyền hành của dịch vụ diệt chuột chính  mình. Trong khi kết án tên Fouquier-Tinville,

diệt mối

Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia đã tự lên án chính đó cái chế độ kinh khủng ấy của mình. Nó đã  rằng hiểu chế độ đó và là cũng đã đưa lên máy để  chém nhiều tên khủng bố và , mà đối với chúng, Fouquier-Tinville  cũng chỉ là nhân viên thực cái cách diệt muỗi mới hiện trung thành.

Bên cạnh tên  Fouquier-Tinville, có thể kể  cả đến Dumas, người đã chủ  mà trì tòa án cải cách đó và cũng thể hiện một cách  sự tàn ác quá mức đó  nhưng lại được gắn đó  trên một sự sợ hãi hơn cao độ.

Một cách diệt mối nữa mà tôi vừa biết được

Ông ta sẽ  rằng không ra khỏi nhà mà lại  không mang theo 2 cái khẩu súng lục đã lên sẵn  đạn, ở nhà thì núp ở  sau vật chướng ngại và cũng chỉ nói chuyện với khách bằng  qua mộtô cửa con thôi. Sự cảnh giác của ấy  ông ta với tất cả  hết mọi người, kể cả với diệt mối pcs cả vợ mình, là toàn diện nhất .

Ông ta thậm chí đã  là bỏ tù cả bà này đó và sẽ ra lệnh hành đi hình khi những ngày cái Thermidor xảy đến đó .

Trong các nhân vật mà Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia đưa ra ánh sáng, người mà  dữ tợn nhất là Billaud-Varenne đó . Có thể coi ông này cũng  như một hình mẫu rất  hoàn chỉnh của mối đất sự tàn ác giống  như súc vật.

Trong những cơn giận dữ đó , khá thường xuyên, và trong cả hững lúc kinh hoàng quá  tột độ, ông ta lại rất  luôn bình tĩnh, đồng thời cũng làm trọn công việc của chính  mình một cách có là phương pháp và mẫn cán nữa . Mà những công việc ấy đó  thật kinh khủng.

Theo nguồn tin chính thức, trong cuộc đi  tàn sát tu viện Abbaye đó  chính ông ta đích thân tứi chúc mừng những kẻ xuống  đã tay cắt cổ nạn nhân kia và còn hứa hẹn trả  mức lương chúng; rồi còn  trở về nhà bình thản mà  như thể vừa xong một đi cuộc đi dạo.

 

Leave a Reply