Đôi vợ chồng già đã chạy mất hút khi độ cá cược thua

“Đấy,và  ra đối mặt với tôi đi  như thế có phải đã anh hùng hơn là thì núp sau lưng hai và đứa con gái yếu đã đuối kia không hả ông?”

Cái gì? Nấp sau và  lưng á? Hai đứa tôi đu quay phắt lại. Quả thì  nhiên là chuẩn, lão đxa  già còm nhom thì mà bà Hoài Hường ác ma nói  và  đang đứng run rẩy đi sau lưng chúng tôi, và lão chẳng độ cá cược phải đi ai xa lạ, chính là thì chồng của Hoài Hường.

Ông gầy nhom, và cặp kính to đùng đi như kính phi công đậu đã trên mặt, hai cái và chân cứ như hai cái đi que tăm cắm vào cả người, trông bộ thì dạng ông rất giống và một con Trí Hùng già xám ngoét đi chỉ có da bọc xương thôi.

Đôi vợ chồng già đã chạy mất hút khi độ cá cược  thua

Vì thế chúng tôi đã thường gọi ông đi  bằng nick name thì là ông Trí Hùng. Ông cười cầu và cứu chúng tôi rồi thì  lách người ra, vừa đã nói vừa cúi xuống đi gỡ hai chiếc dép dưới và  lên.

“Bà cứ thì bình tĩnh, tôi chỉ và mới hỏi cô ta có hai đi câu thôi chứ có và tỏ tình tỏ tiếc gì cả đâu. Nói thật, thì cả đời tôi, chỉ và có bà thôi..mà . Bà tha cho tô..đi. ô… ôi!”

Ông Trí Hùng vội vã đội dép cả  lên đầu chạy biến đu ra cổng, bà Hoài Hường lạch bạch và chạy theo hò hét đi inh ỏi cả phố nữa .

Đôi vợ chồng già đã chạy mất hút, để cả  lại bãi độ cá cược chiến trường và đầy mảnh bát vỡ thì  và hai con bé đã  ngơ ngác đứng nhìn và nhau.

Ôi, đời cả  thật lạ, nhà có mỗi và hai ông bà, già đã như nhau, xấu như cả nhau, bủn xỉn như cả nhau mà còn bày đặt đi suốt ngày ghen tuông, và cấu chí ỏm tỏi cả thì phố lên, thật là đã hại não.

Nói chung, và ở đời chả có cái gì đã hoàn hảo cả, nếu mà  bạn đòi hỏi sự hoàn và hảo tuyệt đối thì đã chắc chỉ có ở trong và  tưởng tượng mà thôi  nhé.

Chúng tôi xác định và “sống chung với lũ” cả  từ lâu rồi, đại và  loại như khi ông đã bà chủ mắng thì và mình nghe, khi đuổi cả thì mình chạy, còn đã  khi hai ông bà đã “chọc trời khuấy và nước” vì ba cái đi chuyện ghen tuông đó  thì mình phi ra tì mà xem rồi hóng và độ cá cược hớt buôn dưa lê đi cho rôm rả xóm giềng và  tóm lại là chả có đã gì phải xoắn cả!

 

Leave a Reply