Đảm bảo thông tin về game bài lá

Nếu công ty của bạn không làm như vậy, hãy lên kế hoạch ít nhất mỗi năm một khảo sát khách hàng trong những lĩnh vực tại đó việc gia tăng hiểu biết về khách hàng sẽ đem lại lợi ích thiết thực. Sau khi có kết quả, hãy đảm bảo thông tin về game bài lá sẽ được sử dụng thông qua việc đưa những phản hồi này xuống những bộ phận phù hợp trong công ty. Chừng nào công ty bạn sử dụng Internet để thu thập ý kiến phản hồi, và nếu bạn tin rằng cách tiếp cận này vẽ lên một bức tranh tương đối chính xác về khách hàng, thì lúc đó đó các cuộc khảo sát hàng năm có thể không cần thiết nữa.

anh lan 10 (883)

Ghi nhớ mô hình của Dell trong đầu, tập trung vào những lĩnh vực tại đó việc gia tăng sự tham gia của khách hàng sẽ mang lại nhiều ích lợi nhất. Có thể kể đến một số lĩnh vực như xây dựng kế hoạch chiến lược, phát triển sản phẩm, game bài câu cá và kế hoạch khuyến mãi sản phẩm. Tập trung vào những sản phẩm thiết yếu, nhóm khách hàng quan trọng… Ngoài ra, với những ý tưởng của Drucker, có thể bạn cũng muốn tập trung nguồn lực cho những khách hàng và nhóm khách hàng tiềm năng nhằm gia tăng thị phần trong những lĩnh vực mới.

Đảm bảo thông tin về game bài lá

Sau khi đã xác định được những lĩnh vực bạn muốn tập trung, hãy soạn thảo một kế hoạch ngắn gọn tập hợp các ý tưởng liên quan đến việc gia tăng sự tham gia của khách hàng. Chia sẻ nó với người quản lý bạn và các đồng nghiệp liên quan, đến game bài liêng tranh thủ sự cam kết họ đối với việc thực thi kế hoạch trong khung thời gian cụ thể.

Chương 2. TẠO LẬP MỘT TỔ CHỨC HỌC HỎI ĐÍCH THỰC

anh lan 10 (884)

Hành động chúng ta được thúc đẩy bởi niềm tin cốt lõi: mong muốn, và khả năng của tổ chức có thể học hỏi không ngừng mọi nguồn, mọi nơi; sau đó vận dụng nhanh chóng kiến thức trong game bài  ba cây thu được vào hành động thực tế. Đó là lợi thế cạnh tranh cơ bản nhất của một công ty.

Jack Welch,

cựu Tổng Giám đốc General Electric

Văn hóa học hỏi không ngừng này đã đè bẹp mọi quan điểm cho rằng phương pháp GElà phương cách duy nhất, thậm chí tốt nhất. Hiện tại, giả thuyết thực tế là luôn có ý tưởng hay hơn một ai đó, ở tổ chức nào đó; và áp lực đặt ra là phải tìm được người đó, học hỏi kiến thức và áp dụng vào hành động chơi game bài  lốc một cách nhanh chóng.

Leave a Reply